Maqtab maqtab yurgan do'stlarim
Ko'rmasaydi sizni ko'zlarim
Ketar damda so'ngi so'zlarim
Ketavering pulim qolmadi

Sizga aytar so'zim qolmadi
Maqtab maqtab yurgan do'stlarim
Ko'rmasaydi sizni ko'zlarim
Ketar damda so'ngi so'zlarim

Ketavering pulim qolmadi
Sizga aytar so'zim qolmadi
Yordam so'rab borgan paytlarim
Yuz o'girdi barcha do'stlarim

Qon yig'ladi qancha ko'zlarim
Ketavering pulim qolmadi
Sizga qolgan kunim qolmadi
Sizga aytar so'zim qolmadi

Maqtab maqtab yurgan do'stlarim
Ko'rmasaydi sizni ko'zlarim
Ketar damda so'ngi so'zlarim
Ketavering pulim qolmadi