Bir shirin bir achchiq tortyapman
Gohi chang goh loyga botyapman

Bir shirin bir achchiq tortyapman
Gohi chang goh loyga botyapman

Aravamni o'zim tortyapman
Sizga nima sizga g'iybatchi

Aravamni o'zim tortyapman
Sizga nima sizga g'iybatch