To'rt devor ichida
Qamamasin xonalar
Kosmanavt bo'lmasakda
Osmondagi bolalar
Mayli hamyon to'lmasada
O'ynab kulganing qolar
Nima bo'lganda ham
O'ylaganing bo'lar

To'rt devor ichida
Qamamasin xonalar
Biz kosmanavt bo'lmasakda
Osmondagi bolalar
Mayli hamyon to'lmasada
O'ynab kulganing qolar
Nima bo'lganda ham
O'ylaganing bo'lar

Sen o'ylaganing bo'ladi
Biladi buni hamma
Lekin unga yetguncha
Nima bo'lganin kim biladi
O'xshaganda erishganda
Intiladi shunda hamma
Lekin shungacha yoningda
Qolganlari chin bo'lad