Yillarni bir kunga
Qanday almashding
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Men ham bilay

Hasratning azobidan
Qanday qutilding
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Men ham bilay

Yuraging sanchib sanchib
Og'rimadimi
Ko'zlaring yashirin yashirin
Yig'lamadimi
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Menga ham o'rgat
Men ham bilay