Balosiz e balosiz
Go'yoki g'amimni yeysiz
Zahardan o'tkirroq
Choy berib qo'yib

Tortinmay bemalol
O'tiring deysiz
Ignaning ustida
Joy berib qo'yib

Do'stlarim xushyor xushyor
Xushyor do'stlarim
Ayyor ayyor ayyor do'stlarim
So'ngra kuzatasiz
Bosim ostida

Bilaman bilganim
Biroq behuda
Sodddaday ko'rinar
Hushyorsiz juda
Saman ot so'raysiz
Toy berib qo'yib

Do'stlarim xushyor xushyor
Xushyor do'stlarim
Ayyor ayyor ayyor do'stlarim