Chamanda bir go'zal
Siymoni ko'rdim

Yuzi gul qomati
Zeboni ko'rdim

So'zida lazzati
Ma'noni ko'rdim
Jo'sh urgan himmat
Daryoni ko'rdim

Ko'rdim ko'rdim ko'rdim
Barnoni ko'rdim

Yuzi gul qomati
Zeboni ko'rdim

Ko'rdim ko'rdim ko'rdim
Barnoni ko'rdim
Bog' aylangan o'sha
Zeboni ko'rdim