Nuring bilan to'lgay
Zaminu osmon nuring bilan
Bo'lgay ko'ngil charog'on
Kuchga to'lgay qalblarda iymon

Payg'ambarim diydorlarin
Ko'rgan ey mexmon
Nuring bilan to'lgay
Zaminu osmon nuring bilan

Bo'lgay ko'ngil charog'on
Kuchga to'lgay qalblarda iymon
Payg'ambarim diydorlarin
Ko'rgan ey mexmon