Qayta kelsa
To'rt fasl yozligim
Bahordayin yana
Qaytsa yoshligim
Qayta kelsa
To'rt fasl yozligim
Bahordayin yana
Qaytsa yoshligim

Dimog'larin gullar
Hidi mast qilib
Kapalagim qaytsa
Ko'ngli nozligim
Dimog'larin gullar
Hidi mast qilib
Kapalagim qaytsa
Ko'ngli nozligim

Kapalagim kapalagim nozligim
Qayda mening muhabbatim yoshligim
Kapalagim kapalagim nozligim
Qayda mening muhabbatim yoshligim