Gul yuzi nigorimni
Hayronlar qolasiz go'rib

Gul yuzi nigorimni
Hayronlar qolasiz go'rib

Mani sevar yorimni
Hayronlar qolasiz go'rib
Mani go'zal yorimni
Hayronlar qolasiz go'rib

Kokillari tovlanib
Yuradi olovlanib

Kokillari tovlanib
Yuradi olovlanib

Gelgani sollanib
Hayronlar qolasiz go'rib
Gelgani sollanib
Hayronlar qolasiz go'rib

Gul yuzi nigorimni
Hayronlar qolasiz go'rib

Mani sevar yorimni
Hayronlar qolasiz go'rib