Hormela Raz raz
Nega nega qizla mahliyo
Nega bollaga farqi yo'q
Kunduzi bor lek kechasi yo'q
Chunki bu oddiy hayot