Bilmayman dema
Kel deyman senga
Kelmayman dema menga
Yuragimda dardim bor
Seni sevmayman dema
Yolg'onlar bilan
Yashayman to'la alam
Bu dardlar bilan