Bir shirin bir achchiq totyapman
Gohi changga loyga botyapman
Bir shirin bir achchiq totyapman
Gohi changa goh loyga botyapman
Aravamni o'zim tortyapman
Sizga nima sizga g'iybatchi
Aravamni o'zim tortyapman
Sizga nima sizga g'iybatchi

Oddiygina hayotim tarzim
Turmushimdan yoq biror arzim
Bo'lsa bordir 3 4 so'm qarzim
Sizga nima sizga g'iybatchi
Bo'lsa bordir 3 4 so'm qarzim
Sizga nima sizga g'iybatchi