Holimga boq boq boq
Halovat yo'q yo'q yo'q
Sani ko'rib qolgan kunimda

Yuragim duk duk duk
Tabibi sen kelib ko'r
O'rgilayin noz qilish
So'ra so'ra so'ragin
Do'stlarimndan so'ragin
Podarkamasman manam
Dimog'ingni kermagin

So'ra so'ra so'ragin
Do'stlarimndan so'ragin
Podarkamasman manam
Dimog'ingni kermagin