Hijron o'tsa bag'rimni tilib
Senga tomon intib yelib

Jur'at topib va asta kelib
Eshigingni qoqqim keladi

Senga juda yoqqim keladi
Orzu havas yuz ko'rsatsa chin
Armon bo'lsam men ham yashirin

Nasm kabi shirindan shirin
Hayolingga oqqim keladi
Senga juda yoqqim keladi

Senga juda senga juda
Senga juda yoqqim keladi

Senga juda senga juda
Senga juda yoqqim keladi