Iltimosim sendan Allox
Inson kutar sendan panoh
Yigitni behuda burdini to'kma
Yo'qchilik kelganda qaddini bukma

Yigitga davlat ber davlat yarashar
Yigitga savlat ber savlat yarashar
Gullagan chog'ida hazondek to'kma
Yo'qchilik kelganda qaddini bukma

Yigitga davlat ber davlat yarashar
Yigitga savlat ber savlat yarashar
Gullagan chog'ida hazondek to'kma
Yo'qchilik kelganda qaddini bukma

Iltimosim sendan Allox
Inson kutar sendan panoh
Yigitni behuda burdini to'kma
Yo'qchilik kelganda qaddini bukma