Qomatni zo'ri sanda
Yigitni zo'ri manda
Ichimni yoqib qoshingni qoqib
Yondirasan har ko'rganda

Qomatni zo'ri sanda
Yigitni zo'ri manda
Ichimni yoqib qoshingni qoqib

Yondirasan har ko'rganda
Kuydirasan har ko'rganda

Ai yay yay yay Aida
Ko'rishaylik yilda oyda
Ay yay yay Aida
Bergan va'dalar qayda

Ai yay yay yay Aida
Ko'rishaylik yilda oyda

Ay yay yay Aida
Bergan va'dalar qayda