Gulginam qaytdingmu so'zingdan
Termulib qoldim men izingdan
Gulginam qaytdingmu so'zingdan
Termulib qoldim men izingdan
So'ngi bor uchrashdik ko'changda
Yosh bilan qaytib ketding sen
To'yingga aytib ketding sen

Yosh bilan qaytib ketding sen
To'yingga aytib ketding sen

Boqmading ham tutgan gulimga
Sochdinggku tashlading yo'limga

Boqmading ham tutgan gulimga
Sochdinggku tashlading yo'limga
Meni behol qilib qo'lingga
Nimanidir tutib ketding sen
To'yingga aytib ketding sen
Nimanidir tutib ketding sen
To'yingga aytib ketding sen