Chaling omon omondan
Kuylang qoshi kamondan
Shukronalik aytaylik
Tinchlik degan zamondan

Shukronalik aytaylik
Tinchlik degan zamondan

O'nta bo'lsa o'rni boshqa
Deydi dono xalqimiz
Qaddimiz ham toldan baland
Maqtamoqqa haqlimiz

O'nta bo'lsa o'rni boshqa
Deydi dono xalqimiz
Qaddimiz ham toldan baland
Maqtamoqqa haqlimiz

Chaling omon omondan
Kuylang qoshi kamondan
Shukronalik aytaylik
Tinchlik degan zamondan

Shukronalik aytaylik
Tinchlik degan zamondan