Ota boshingizni
Qo'ying yelkamga
Meni deb botgansiz
Alam va g'amga
Bugun jars olaman
Butun olamga
Men sizni Hajga
Olib boraman
Onajon sizsiz kirmayman
Bag'rimga bosaman
Yuzim burmayman
Mehringizsiz dunyoda
Bir zum turmayman
Men sizni Hajga
Olib boraman

Ota haqqingizga
Duo qilaman
Sizni Baytullohga
Olib kelaman
Sizni Alohimga
Sajda qilaman
Men sizni Hajga
Olib boraman
Ota haqqingizga
Duo qilaman
Sizni Baytullohga
Olib kelaman
Sizni Alohimga
Sajda qilaman
Men sizni Hajga
Olib boraman