Sen kimdur kaft tuproq
Bobom hokidan
Bir qadim shu'lasan
Yurak chokidan
Sen kimdur kaft tuproq
Bobom hokidan
Bir qadim shu'lasan
Yurak chokidan

Shu qadim zaminni
Quyoshga tutsam
Yur deb tushib kelgan
Falak toqidan
Bir sodda bir tanti
Mehridaryosan
Jonajonimey O'zbekistonsan
Bir sodda bir tanti
Mehridaryosan
Jonajonimey O'zbekistonsan