Sen bizni yaratding
Alhamdulillah
Go'zal aql berding
Alhamdulillah
Hamda aziz qilding
Alhamdulillah
Shukur etguvchi qilgin
Yo Qodir Alloh

Rizq in'on etding
Alhamdulillah
Ne'matla shod etding
Rohman san Rohim
Subhanalloh
O'zing zokir ayla
Yo Qodir Alloh