Bo'lmas yuraksiz bo'lmas
Bo'lmas yuraksiz bo'lmas

Inson yashar ekan
Keraksiz bo'lmas
Qarigan chog'ida ham
Tilaksiz bo'lmas

Balki qo'l oyoqsiz
Bo'lishi mumkin
Ammo mhabbatsiz
Yuraksiz bo'lmas

Balki qo'l oyoqsiz
Bo'lishi mumkin
Ammo mhabbatsiz
Yuraksiz bo'lmas

Bo'lmas yuraksiz bo'lmas
Bo'lmas yuraksiz bo'lmas