Boshima bo'm bo'm
O'rama gapdan ola
Salgina ko'pam
Kerak emas onda sonda
Jim qotsang
Qo'yole zamona
Statikali beysbop
Qaramasdan o'ra
E stop

Xo'p qani xo'p qani
Xo'p degin unga xo'p degin
Xo'p qani xo'p qani
Xo'p deginda xo'p
Xo'p qani xo'p qani
Xo'p degin unga xo'p degin
Xo'p qani xo'p qani
Xo'p deginda xo'p