Ozor ozor dili ozorlar
Gavjum bozor ishqi g'uborlar
Nazar solsam tungi osmonga
Yulduzlardan yog'ilar qorlar