Qara men ham kulyapman
Kerak emas shavqating
Endi mensiz firoqda
Yig'lash sening navbating
Qara men ham kulyapman
Kerak emas shavqating
Endi mensiz firoqda
Yig'lash sening navbating
Alamey yig'lash sening navbating
Alamey izlash sening navbating
Alamey yig'lash sening navbating
Alamey izlash sening navbating