Do'stdan kechadi pul deb
Onasin unutar gul deb
Kerak emas butkul deb
Do'stlarni sotganni

Do'stdan kechadi pul deb
Onasin unutar gul deb
Kerak emas butkul deb
Do'stlarni sotganlar

Nafsning iskanjasida
Shaytonning panjasida
Iymon yo'q qanchasida
Mehrdan qochganlar

Nafsning iskanjasida
Shaytonning panjasida
Iymon yo'q qanchasida
Mehrdan qochganlar

Xatoning yo'llarida
Kezarlar cho'llarda
Xiyonat dillarda
Yastanib yotganlar

Xatoning yo'llarida
Kezarlar cho'llarda
Xiyonat dillarda
Yastanib yotganlar

Hayot hamon hamon
Yaxshiga kun yo'q
Nahot yomon yomon yomon
Yomonga o'lim yo'q

Hayot hamon hamon
Yaxshiga kun yo'q
Nahot yomon yomon yomon
Yomonga o'lim yo'q