Harom yegan boyni ham
Dengiz yutgan soyni ham
Igna kirgan joyni ham
Alloh ko'rib turibdi

Alloh ko'rib turibdi
Harom yegan boyni ham
Dengiz yutgan soyni ham
Igna kirgan joyni ham

Alloh ko'rib turibdi
Alloh ko'rib turibdi
Tomog'dagi oshini ham
Sajdadagi boshni ham

Tomog'dagi oshini ham
Sajdadagi boshni ham
Pinhon ko'zda yoshni ham
Alloh ko'rib turibdi
Alloh ko'rib turibdi