Bebaho dilbar uchun
Moviysiyu qorasi
Liboslarning sarasiye
O'zbegimning atasi

Bebaho dilbar uchun
Moviysiyu qorasi
Liboslarning sarasiye
O'zbaegimning atasi
Quyoshdek yonar
Jilovda tovlanar
Kiyganlar bilar
O'zbedim atlasi

Quyoshdek yonar
Jilovda tovlanar
Kiyganlar bilar
O'zbedim atlasi