Do'st deb jonin bermasa
Ko'rib quchoq kermasa
Yaxshiliging bilmasa
Bunday do'stni do'st dema

Xiyonati ko'p bo'lsa
Sodiqligi yo'q bo'lsa
Gar ishing tushsa qochsa
Bunday do'stni do'st dema
Moling uchun do'st bo'lsa
Koring uchun do'st bo'lsa
Yoring uchun do'st bo'lsa
Bunday do'stni do'st dema
Do'st do'st do'st dem
Bunday do'stni do'st dema
Sodiqligi yo'q bo'lsa
Bunday do'stni do'st dema

Do'st do'st do'st dem
Bundaylarni do'st dema
Gar ishing tushsa qochsa
Bunday do'stni do'st dema