Yuragimda alamlar
Kunsayin ortar g'amlar
Sizga havas qilaman
Otasi bor odamlar

Yuragimda alamlar
Kunsayin ortar g'amlar
Sizga havas qilaman
Otasi bor odamlar

Kunduz quyosh ko'k chiroy
Tunda sochin silar oy
Qiriq yoshda ham erkatoy
Otasi bor odamlar

Kunduz quyosh ko'k chiroy
Tunda sochin silar oy
Qiriq yoshda ham erkatoy
Otasi bor odamlar
Otasi bor odamlar

Olam ichra olamsiz
Betashvishsiz beg'amsiz
Eng badavlat odamsiz
Otasi bor odamnlar

Olam ichra olamsiz
Betashvishsiz beg'amsiz
Eng badavlat odamsiz
Otasi bor odamnlar

Kunduz quyosh ko'k chiroy
Tunda sochin silar oy
Qiriq yoshda ham erkatoy
Otasi bor odamlar

Kunduz quyosh ko'k chiroy
Tunda sochin silar oy
Qiriq yoshda ham erkatoy
Otasi bor odamlar
Otasi bor odamlar