Tik tok tik tok
Gumburlatib yurib kelar
Taq taq
Tik tok tik tok
Ketdi sanga mandan bir o'q
Paq paq