Jononga bordim bir kecha

Bir bir bosib astogina
Jonon yotur noz uyquda
Chertdim eshik astogina

Jononga bordim bir kecha
Bir bir bosib astogina
Jonon yotur noz uyquda
Chertdim eshik astogina

G'ayra g'ayra dam ba ba dam

Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani

G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani


Seskandiyu kimsan dedi

Og'am yotur bundoo dedi
Bilsa sani ham o'ldurur
Qo'ymas mani bundoo dedi

Seskandiyu kimsan dedi
Og'am yotur bundoo dedi
Bilsa sani ham o'ldurur
Qo'ymas mani bundoo dedi

G'ayra g'ayra dam ba ba dam

Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani

G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani


G'ayra g'ayra dam ba ba dam

Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani

G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani

Dam ba ba dam
Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani

G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Oromijonim san mani
G'ayra g'ayra dam ba ba dam
Shirin zabonim san mani