Ozbegimning go'zal qizlari
Oydan tiniq oydek yuzlari
Ozbegimning go'zal qizlari
Oydan tiniq oydek yuzlari
Yurishlari qaddiga mosdire
Joning olar har bir so'zlari
Yurishlari qaddiga mosdire
Joning olar har bir so'zlari

Qaniydi yoniga borsam
Gul yuziga termilib boqsam
Qaniydi yoniga borsam
Gul yuziga termilib boqsam
Atrofida paarvona bo'lib
Gul yuragida g'ul-g'ula solsam
Atrofida paarvona bo'lib
Gul yuragida g'ul-g'ula solsam