Ba'zilarga hayronman
Boylik ortidan quvar
Qilaverar nopok ish
Gunohin qanday yuvar
Do'sti u yoqda tursin
Tug'ishganin o'ylamas
Ota onasin qiynab
Nasixatin tinglamas

Do'sti u yoqda tursin
Tug'ishganin o'ylamas
Ota onasin qiynab
Nasixatin tinglamas
Do'sti u yoqda tursin
Tug'ishganin o'ylamas
Ota onasin qiynab
Nasixatin tinglamas