Qopqaraku demanglar
Qo'yingla indamanglar
Yorimnan gaplar topib
Manga azob bermanglar
Qopqaraku demanglar
Qo'yingla indamanglar
Yorimnan gaplar topib
Manga azob bermanglar

Kulib turgan oq ko'ngil
Ko'rsam mudom shod ko'ngil
Shundeyin yorim borinan
Misli baland tog' ko'ngil
Kulib turgan oq ko'ngil
Ko'rsam mudom shod ko'ngil
Shundeyin yorim borinan
Misli baland tog' ko'ngil