Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Boqqa kirdim bozingdan
O`ldim sening nozingdan
Boqqa kirdim bozingdan
O`ldim sening nozingdan
Akaginang aylansin
Bodom qovoq ko`zingdan
Akaginang aylansin
Bodom qovoq ko`zingdan

Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Olmacha anoringga balli
Donai xolingga bali
Seni o'ylab men hasratda
Yetolmayman yetolmayman men hasta
Seni qarashlaring seni kulishlaring
Seni turishlaring holim ado

Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli
Olmacha anoringga balli
Donai xolingga balli