Eshitdim ortimdan
Yomon so'zlagan
Tillolari osilgan
Karvon ko'zlagan
Eshitdim ortimdan
Yomon so'zlagan
Tillolari osilgan
Karvon ko'zlagan
So'ng pushaymonda
Giryon bozlagan
Mashinasi yo'q deb
Sevmagan qizlar
Yo'lingizni poylab
Yillardan kechdim
Meni sevgan pok
Dillardan kechdim
Sizni kutgan o'sha
Yo'llardan kechdim
Meni qadrimga
Yetmagan qizlar
Sevmagan qizlar
Suymagan qizlar
Mashinasi yo'q deb
Sevmagan qizlar
Sevmagan qizlar
Suymagan qizlar
Meni qadrimga
Yetmagan qizlar