Zolotoy jon akalar
Jon okalar
Sizlarsiz hech qizimas
To'y u xasham
Bu davralar
Xizmatizda ukalar
Jonim og'am jon aqalar
Doimo omon bo'linglareyyy