O'tmish bo'lsada hislar
Bazan jonlanib turar
Uchqun olib alanga
Yurakka og'riq berar
O'tsa ham necha yillar
O'lmaydi chin tuyg'ular
Vafosiz muhabbatning
Nafasida ko'ngillar
O'tmish bo'lsada hislar
Bazan jonlanib turar
Uchqun olib alanga
Yurakka og'riq berar

O'tsa ham necha yillar
O'lmaydi chin tuyg'ular
Vafosiz muhabbatning
Nafasida ko'ngillar
Oshiqlar oshiqlar
O'z dunyosida ular
Oshiqla oshiqlar
Halovat bilmas ular
Oshiqlar oshiqlar
O'z dunyosida ular
Oshiqla oshiqlar
Halovat bilmas ular