Nozlari chiroyli nozli yorim
Noz etib qalbimni yoqma yorim
Jannatdan chechaklar to'pla yorim
Oshig'ing olovga otma yorim