Dadamni yo'qotib
Ezildim yomon
Ko'p bo'ldi yig'latib kuldirmganlar
Xudoyim hamisha bo'lsinlar omon

Dadamni yo'qligin bildirmaganlar
Dadamni yo'qotib
Ezildim yomon
Ko'p bo'ldi yig'latib kuldirmganlar

Xudoyim hamisha bo'lsinlar omon
Dadamni yo'qligin bildirmaganlar
Gohida yoshlarga to'lganda ko'zim
Hech kimga o'tmadi birrota so'zim

O'zimdan o'tganin bilman o'zim
Dadamni yo'qligin bildirmaganlar
Xudoyim hamisha bo'lsinlar omon
Dadamni yo'qligin bildirmaganlar