Xovarimni olib dur do'stim
Maishat agmasin boshimni