Izlarimni poylab yurgan qadam bor
Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor
Otasini davrida boy deganlar
Men otamdan boyman chunki otam bor

Izlarimni poylab yurgan qadam bor
Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor
Otasini davrida boy deganlar
Men otamdan boyman chunki otam bor

Yuviladi yurakdagi armonlar
Nafasidan ufuradi rayhonlar
G'iybat qilsa qilaversin yomonlar
Men otamdan boyman chunki otam bor

Yuviladi yurakdagi armonlar
Nafasidan ufuradi rayhonlar
G'iybat qilsa qilaversin yomonlar
Men otamdan boyman chunki otam bor