Sababiro'zi ming bora o'ldim
Ey mehr bog'ida gul termaganlar
Baxtimni boy berib e bugun boy bo'ldim
Meni kambag'al deb qiz bermaganlar

Sababiro'zi ming bora o'ldim
Ey mehr bog'ida gul termaganlar
Baxtimni boy berib e bugun boy bo'ldim
Meni kambag'al deb qiz bermaganlar