Ko'p qoldi dilda armonim
Dardim ko'p yo'qdir darmonim
Ta'rif aylayin dostonim
Qurigan bog'u bo'stonim
Yetib keldi zimistonim
Hazon bo'lgan bahor onim
Yiqildi taxt-u somonim
O'tdi besh kunlik davronimey

Men bir mahallar yosh edim 
Quyoshday so'qqa bosh edim
Yuzlar uchun quyosh edim
Yosh edim-u bebosh edim
Qop qora qalam qosh edim
Yuragi misli tosh edim
Go'zallarga sirdosha edim
Yo'lchi emas yo'ldosh edim
Parilarga o'ynosh edim
Ko'zlarida chun yosh edim
Bir bosh emas o'n bosh edim
O'tdi besh kunlik davronimeey

Ertaning g'amin yemasdim
O'zimni g'amgin qilmasdim
O'tinni o'tga solmasdim
O'rtanib g'amda qolmasdim
Umidsizlikka qolmasdim
Qaydan kelardi bilmasdim
Qayga ketardi bilmasdim
Yerga tushganni termasdim
O'zimni hech qiynamasdim
Qo'l sovuq suvga urmasdim
Dunyoning g'amin yemasdim
O'tdi besh kunlik davronimeey

Palahmon toshga otildim
Baland dorlarga osildim
O'zga yurtlarga sotildim
Tegirmon toshga bosildim
Botqoqlariga botildim
Yomonlar ila qotildim
Go'ra bo'lmay g'o'lim bo'ldim
Bir tirilib so'ngra o'ldim
Bir ochilib tezda so'ldim
Ko'rmagan kunlarni ko'rdim
Qiynoqli damlarda qoldim
O'tdi besh kunlik davronimey

Men bir mahallar yosh edim 
Quyoshday so'qqa bosh edim
Yuzlar uchun quyosh edim
Yosh edim-u bebosh edim
Qop qora qalam qosh edim
Yuragi misli tosh edim
Go'zallarga sirdosha edim
Yo'lchi emas yo'ldosh edim
Parilarga o'ynosh edim
Ko'zlarida chun yosh edim
Bir bosh emas o'n bosh edim
O'tdi besh kunlik davronimeey

Ertaning g'amin ymasdim
O'zimni g'amgin qilmasdim
O'tinni o'tga solmasdim
O'rtanib g'amda qolmasdim
Umidsizlikka qolmasdim
Qaydan kelardi bilmasdim
Qayga ketardi bilmasdim
Yerga tushganni termasdim
O'zimni hech qiynamasdim
Qo'l sovuq suvga urmasdim
Dunyoning g'amin yemasdim
O'tdi besh kunlik davronimeey

Ota onadan ayrildim
Qushdek qanoti qayrildim
Yurgan yo'limga torildim
Piyozdek yoqqa qovrildim
Onamni eslab yig'ladim 
Otamni eslab yig'ladim
Okamni eslab yig'ladim
Bolamni eslab yig'ladim
O'tganni eslab yig'ladim
O'tdi besh kunlik davronimeey